Informacje o bezpieczenstwie i higienie pracy

Zasady współdziałania.

Od wielu lat firma jest zaangażowana w procesy szkolenia i nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich zatrudnionych pracowników .Bardzo ważne są zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników. Jedynym wspólnym celem jest zero wypadków...